Βιβλία Μαθηματικών 2006

Βιβλία Μαθηματικών 2006

Μαθαίνω τα Μαθηματικά – Β’ Δημοτικού (2ος τόμος) ● Εκδ. Άγκυρα

Μαθαίνω τα Μαθηματικά - Β' Δημοτικού (2ος τόμος) ● Εκδ. Άγκυρα

Μαθαίνω τα Μαθηματικά - Β' Δημοτικού (δεύτερος τόμος) | Βασισμένο στο νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του Υπουργείου Παιδείας. ● ● Εκδόσεις: Άγκυρα - 2006 | ISBN 9789604224340 σελ.120

Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65

Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65

Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ● Εκδόσεις: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ - 2006 | ISBN 9789607856197 σελ.511