Βιβλία Μαθηματικών 2006

Βιβλία Μαθηματικών 2006

Σημειώσεις ειδικής διδακτικής Μαθηματικών ● Σύγχρονη Πέννα ● 2006

Σημειώσεις ειδικής διδακτικής Μαθηματικών ● Σύγχρονη Πέννα ● 2006

Σημειώσεις ειδικής διδακτικής Μαθηματικών | Μαθηματικών. ● Σύγχρονη Πέννα ● Εκδόσεις: Σύγχρονη Πένα - 2006 | ISBN 9789607591432 σελ.88

Αριθμητικές μέθοδοι προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς Fortran

Αριθμητικές μέθοδοι προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς Fortran

Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς | Με προγράμματα Fortran σε δισκέτα. ● George E. Forsythe ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9789607309556 σελ.300