Βιβλία Μαθηματικών 2009

Βιβλία Μαθηματικών 2009

Αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία Μαθηματικών

Αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία Μαθηματικών

Αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2009 | ISBN 9789604561827 σελ.304

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την Δ’ Δημοτικού ● Γεώργιος Βούλγαρης

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την Δ' Δημοτικού | 41 επαναληπτικά τεστ για εξάσκηση και εμπέδωση, με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου και επιλεγμένα κεφάλαια. ● Γεώργιος Βούλγαρης ● Εκδόσεις: Άγκυρα - 2009 | ISBN 9789604227709 σελ.144

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την Ε’ Δημοτικού ● Γεώργιος Βούλγαρης

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την Ε' Δημοτικού | 37 επαναληπτικά τεστ για εξάσκηση και εμπέδωση με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου και επιλεγμένα κεφάλαια. ● Γεώργιος Βούλγαρης ● Εκδόσεις: Άγκυρα - 2009 | ISBN 9789604227693 σελ.128