Βιβλία Μαθηματικών 2009

Βιβλία Μαθηματικών 2009

Στιγμές & διάρκειες: 13 κείμενα φιλοσοφίας & ιστορίας των Μαθηματικών

Στιγμές & διάρκειες: 13 κείμενα φιλοσοφίας & ιστορίας των Μαθηματικών

Στιγμές και διάρκειες: 13 κείμενα φιλοσοφίας και ιστορίας των Μαθηματικών | 13 κείμενα φιλοσοφίας και ιστορίας των Μαθηματικών και της λογικής. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Νεφέλη - 2009 | ISBN 9789602119365 σελ.408

Οπερ έδει δείξαι: Η ομορφιά της Μαθηματικής απόδειξης ● Burk. Polster

Οπερ έδει δείξαι: Η ομορφιά της Μαθηματικής απόδειξης ● Burk. Polster

Οπερ έδει δείξαι: Η ομορφιά της Μαθηματικής απόδειξης | Η ομορφιά της μαθηματικής απόδειξης. ● Burkard Polster ● Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια - 2009 | ISBN 9789602214626 σελ.60