Βιβλία Μαθηματικών 2009

Βιβλία Μαθηματικών 2009

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την ΣΤ’ Δημοτικού ● Γεώρ. Βούλγαρης

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά

Πρωταθλητές στα Μαθηματικά, για την ΣΤ' Δημοτικού | 37 επαναληπτικά τεστ για εξάσκηση και εμπέδωση με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου και επιλεγμένα κεφάλαια. ● Γεώργιος Βούλγαρης ● Εκδόσεις: Άγκυρα - 2009 | ISBN 9789604227686 σελ.120