Βιβλία Μαθηματικών 2011

Βιβλία Μαθηματικών 2011

Διδασκαλία Μαθηματικών στην ειδική αγωγή & εκπαίδευση ● Ι. Αγαλιώτης

Διδασκαλία Μαθηματικών στην ειδική αγωγή & εκπαίδευση ● Ι. Αγαλιώτης

Διδασκαλία Μαθηματικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση | Φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των Μαθηματικών δυσκολίων. ● Ιωάννης Αγαλιώτης ● Εκδόσεις: Γρηγόρη - 2011 | ISBN 9789603336976 σελ.524

Ο γρίφος της Σεχραζάντ & άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι σύγχρονοι

Ο γρίφος της Σεχραζάντ & άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι σύγχρονοι

Ο γρίφος της Σεχραζάντ και άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι και σύγχρονοι | Και αλλά αινίγματα μαθηματικής λογικής. ● Raymond Smullyant ● Εκδόσεις: Τραυλός - 2011 | ISBN 9789606640704 σελ.288

Άλγεβρα Β’ Γενικού Λυκείου γενικής Παιδείας ● Ιωάννης Σιάχος ● Πατάκη

Άλγεβρα Β' Γενικού Λυκείου γενικής Παιδείας ● Ιωάννης Σιάχος ● Πατάκη

Άλγεβρα Β' Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας | Περιλαμβάνει λύσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου ● Ιωάννης Σιάχος ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2011 | ISBN 9789601635941 σελ.640