Βιβλία Μαθηματικών 2012

Βιβλία Μαθηματικών 2012

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα | Σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα - παρουσίαση με τη χρήση του Excel. ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2012 | ISBN 9789608249936 σελ.576

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω αριθμούς, χρώματα, σχήματα παίζοντας

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω αριθμούς

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω τους αριθμούς τα χρώματα & τα σχήματα παίζοντας ● Πομ Ντεπέν ● Εκδόσεις: Μίνωας - 2012 | ISBN 9789604818150 σελ.88