Βιβλία Γλώσσας Προγραμματισμού Matlab

Βιβλία Γλώσσας Προγραμματισμού Matlab

Επιστημονικοί υπολογισμοί: Υπολογιστικές μέθοδοι Μαθηματικό λογισμικό

Επιστημονικοί υπολογισμοί: Υπολογιστικές μέθοδοι Μαθηματικό λογισμικό

Επιστημονικοί υπολογισμοί: Υπολογιστικές μέθοδοι και Μαθηματικό λογισμικό | Υπολογιστικές μέθοδοι και μαθηματικό λογισμικό με χρήση Matlab. ● Γεώργιος Γραββάνης ● Εκδόσεις: Παπασωτηρίου - 2013 | ISBN 9789604910595 σελ.494

Υπολογιστικά Μαθηματικά | Matlab ● Γεώργιος Γραββάνης ● Παπασωτηρίου

Υπολογιστικά Μαθηματικά | Matlab ● Γεώργιος Γραββάνης ● Παπασωτηρίου

Υπολογιστικά Μαθηματικά | Υπολογιστικές μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης με χρήση Matlab. ● Γεώργιος Γραββάνης ● Εκδόσεις: Παπασωτηρίου - 2013 | ISBN 9789604910816 σελ.404

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με Matlab

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με Matlab

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με χρήση Matlab | Εφαρμογές με χρήση Matlab. ● Πρόδρομος Νταουτίδης ● Εκδόσεις: Ανικούλα - 2010 | ISBN 9789605160425 σελ.564

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Matlab. Εφαρμοσμένη προσέγγιση

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Matlab. Εφαρμοσμένη προσέγγιση

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με Matlab μια Εφαρμοσμένη προσέγγιση ● Αχιλλέας Ζαπράνης ● Εκδόσεις: Κλειδάριθμος - 2008 | ISBN 9789604611805 σελ.