Συγγραφέας: Ομάδα Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών

Συγγραφέας: Ομάδα Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. , κλάδος Μαθηματικών

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π.

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. , κλάδος Μαθηματικών ● Ομάδα Εκπαιδευτικών - Παιδαγωγών ● Εκδόσεις: Πελεκάνος - 2004 | ISBN 9789604002429 σελ.670