Βιβλία για τις Πανελλήνιες Μαθηματικών

Βιβλία για τις Πανελλήνιες Μαθηματικών

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου: Μιγαδικοί – συναρτήσεις ● Δημήτριος Ντάβος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί - συναρτήσεις ● Δημήτριος Ντάβος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί - συναρτήσεις ● Δημήτριος Ντάβος ● Εκδόσεις: Ντάβου - 2009 | ISBN 9789609831420 σελ.496

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου – απαντήσεις, υποδείξεις ● Δημήτρης Γ. Κατσαρός

Μαθηματικά Γ' Λυκείου - απαντήσεις

Μαθηματικά Γ' Λυκείου - απαντήσεις, υποδείξεις | Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. ● Δημήτρης Γ. Κατσαρός ● Εκδόσεις: Ελληνοεκδοτική - 2008 | ISBN 9789608323346 σελ.816