Βιβλία για τις Πανελλήνιες Μαθηματικών

Βιβλία για τις Πανελλήνιες Μαθηματικών

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου (2ος τόμος) ● Αναστάσιος Ηλιόπουλος ● 2001

Μαθηματικά Γ' Λυκείου (2ος τόμος) ● Αναστάσιος Ηλιόπουλος ● 2001

Μαθηματικά Γ' Λυκείου (δεύτερος τόμος) | Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. ● Αναστάσιος Ηλιόπουλος ● Εκδόσεις: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών - 2001 | ISBN 9789608207134 σελ.416

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας ● Εκδ. Πατάκη

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας ● Εκδ. Πατάκη

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας | Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου γεωμετρίας ● Εκδόσεις Πατάκη ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2001 | ISBN 9789601600208 σελ.135

Μαθηματικά Γ’ ενιαίου Λυκείου ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Έτος 2000

Μαθηματικά Γ' ενιαίου Λυκείου ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Έτος 2000

Μαθηματικά Γ' ενιαίου Λυκείου | Στατιστική - πιθανότητες. ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Εκδόσεις: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών - 2000 | ISBN 9789607145932 σελ.368