Συγγραφέας: Παύλος Χατζηκωνσταντίνου

Συγγραφέας: Παύλος Χατζηκωνσταντίνου

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση ● Παύλος Χατζηκωνσταντίνου ● Εκδόσεις: Gotsis Εκδόσεις - 2017 | ISBN 9789609427609 σελ.536

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διανυσματική Ανάλυση ● Παύλος Χατζηκωνσταντίνου ● Εκδόσεις: Συμμετρία - 2009 | ISBN 9789602662731 σελ.536

Μερικές διαφορικές εξισώσεις – Μιγαδικές συναρτήσεις ● Συμμετρία

Μερικές διαφορικές εξισώσεις - Μιγαδικές συναρτήσεις ● Συμμετρία

Μερικές διαφορικές εξισώσεις - Μιγαδικές συναρτήσεις | Σειρές Fourier και προβλήματα συνοριακών τιμών, μιγαδικές συναρτήσεις ● Παύλος Χατζηκωνσταντίνου ● Εκδόσεις: Συμμετρία - 2008 | ISBN 9789602662106 σελ.736