Συγγραφέας: Ross L. Finney

Συγγραφέας: Ross L. Finney

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός | Συναρτήσεις μιας μεταβλητής και Αναλυτική Γεωμετρία. ● Ross L. Finney ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9789605241834 σελ.920