Συγγραφέας: Σωτήριος Κ. Ντούγιας

Συγγραφέας: Σωτήριος Κ. Ντούγιας

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (πρώτος τόμος) | Ακολουθίες - σειρές, συναρτήσεις (όριο - συνέχεια), διαφορικός λογισμός. ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● Εκδόσεις: Leader Books - 2007 | ISBN 9789607901668 σελ.506