Συγγραφέας: Σωτήρης Ε. Λουρίδας

Συγγραφέας: Σωτήρης Ε. Λουρίδας

Μαθηματικά για διαγωνισμούς ● Σωτήρης Λουρίδας ● Εκδόσεις Πατάκη

Μαθηματικά για διαγωνισμούς ● Σωτήρης Λουρίδας ● Εκδόσεις Πατάκη

Μαθηματικά για διαγωνισμούς | Θεωρία, μεθοδολογία, υποδειγματικές ασκήσεις για απαιτητικούς διαγωνισμούς. ● Σωτήρης Ε. Λουρίδας ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2018 | ISBN 9789601662367 σελ.636

Ολοκληρώματα ΙΙ ● Σωτήρης Λουρίδας ● Εκδόσεις Πατάκη ● 9789601667317

Ολοκληρώματα ΙΙ ● Σωτήρης Λουρίδας ● Εκδόσεις Πατάκη ● 9789601667317

Ολοκληρώματα ΙΙ | (Για φοιτητές πολυτεχνικών, φυσικομαθηματικών, οικονομικών σχολών και ΤΕΙ). ● Σωτήρης Ε. Λουρίδας ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2016 | ISBN 9789601667317 σελ.376

Ολοκληρώματα Ι ● Σωτήρης Ε. Λουρίδας ● Εκδ. Πατάκη ● 9789601665948

Ολοκληρώματα Ι ● Σωτήρης Ε. Λουρίδας ● Εκδ. Πατάκη ● 9789601665948

Ολοκληρώματα Ι | (Για φοιτητές πολυτεχνικών, φυσικομαθηματικών, οικονομικών σχολών και ΤΕΙ). ● Σωτήρης Ε. Λουρίδας ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2016 | ISBN 9789601665948 σελ.334