Βιβλία για Γεωμετρικά Σχήματα

Βιβλία για Γεωμετρικά Σχήματα

Προμαθηματικές έννοιες, σχήματα και αριθμοί για νήπια ● Αυτοεκδότες

Προμαθηματικές έννοιες

Προμαθηματικές έννοιες, σχήματα και αριθμοί για νήπια ● Βασιλική Κανδήλα - Καραμπάση ● Εκδόσεις: Αυτοεκδότες - 2004 | ISBN 9606303004 σελ.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2003 | ISBN 9604318489 σελ.