Βιβλία για Γεωμετρικά Σχήματα

Βιβλία για Γεωμετρικά Σχήματα

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων ● Ανδρέας Λ. Νικολαΐδης ● Εκδόσεις: Δαρδανός Χρήστος Ε. - 2010 | ISBN 9789603802143 σελ.151

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική | Και αρχαία ελληνική πρακτική αριθμητική. ● Γιαννούλης Ν. Βρατσάνος ● Εκδόσεις: Δίαυλος - 2010 | ISBN 9789605312640 σελ.220