Συγγραφέας: Θανάσης Π. Ξένος

Συγγραφέας: Θανάσης Π. Ξένος

Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού ● Θανάσης Ξένος ● Απαντήσεις σχολικού βιβλίου

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού ● Θανάσης Ξένος ● Απαντήσεις σχολικού βιβλίου

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού | Απαντήσεις των προβλημάτων του σχολικού βιβλίου, επιπρόσθετα προβλήματα. ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2019 | ISBN 9789604565122 σελ.128

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | Οριο συνέχεια παράγωγος συνάρτησης ● Θ. Ξένος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Οριο συνέχεια παράγωγος συνάρτησης ● Θ. Ξένος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Οριο και συνέχεια συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης (για τις ομάδες προσανατολισμού: Θετικών σπουδών - Οικονομίας και Πληροφορικής). ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2015 | ISBN 9789604564583 σελ.344

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● Έτος 2015

Μαθηματικά Γ' Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● Έτος 2015

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Για τις ομάδες προσανατολισμού: Θετικών σπουδών, Οικονομίας και Πληροφορικής. ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2015 | ISBN 9789604564590 σελ.352

Επανάληψη στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη

Επανάληψη στα Μαθηματικά Γ' Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη

Επανάληψη στα Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Ερωτήσεις Θεωρίας - Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους με τις απαντήσεις τους. Μεθοδολογία ασκήσεων - Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις με σύντομες λύσεις ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2011 | ISBN 9789604562572 σελ.112

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – θεωρία, παραδείγματα, ερωτήσεις, ασκήσεις

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού - θεωρία

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού - θεωρία, παραδείγματα, ερωτήσεις, ασκήσεις | Θεωρία, παραδείγματα, ερωτήσεις, ασκήσεις. Περιέχει και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2009 | ISBN 9789604560141 σελ.270

Στο κατώφλι του Γυμνασίου ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 2009

Στο κατώφλι του Γυμνασίου ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 2009

Στο κατώφλι του Γυμνασίου | Διακοπές και δημιουργική ενασχόληση με τη γλώσσα και τα Μαθηματικά (για αποφοίτους Δημοτικού). ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2009 | ISBN 9789604561636 σελ.168