Συγγραφέας: Θεμιστοκλής Ι. Καψάλης

Συγγραφέας: Θεμιστοκλής Ι. Καψάλης

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες ● Θεμιστοκλής Καψάλης ● Κέδρος

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες ● Θεμιστοκλής Καψάλης ● Κέδρος

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες | Για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και των λοιπών οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. ● Θεμιστοκλής Ι. Καψάλης ● Εκδόσεις: Κέδρος - 2007 | ISBN 9789600436402 σελ.160

Πρακτική Αριθμητική | ΑΣΕΠ, Τράπεζες, Δημόσιο ● Θεμιστοκλής Καψάλης

Πρακτική Αριθμητική | ΑΣΕΠ

Πρακτική Αριθμητική | Για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ Τραπεζών και οργανισμών του δημοσίου. ● Θεμιστοκλής Ι. Καψάλης ● Εκδόσεις: Μεταίχμιο - 2004 | ISBN 9789603757870 σελ.294