Συγγραφέας: Βασίλειος Σάλτας

Συγγραφέας: Βασίλειος Σάλτας

Σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Βασίλειος Σάλτας ● Επίκεντρο

Σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Βασίλειος Σάλτας ● Επίκεντρο

Σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών | (κατάλληλο για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ των Μαθηματικών). ● Βασίλειος Σάλτας ● Εκδόσεις: Επίκεντρο - 2008 | ISBN 9789604581719 σελ.480