Συγγραφέας: Χαράλαμπος Στεργίου

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Στεργίου

Ολυμπιάδες Μαθηματικών Α’ Λυκείου ● Χαράλαμπος Στεργίου ● Σαββάλας

Ολυμπιάδες Μαθηματικών Α' Λυκείου ● Χαράλαμπος Στεργίου ● Σαββάλας

Ολυμπιάδες Μαθηματικών Α' Λυκείου | Μαθηματικοί διαγωνισμοί. ● Χαράλαμπος Στεργίου ● Εκδόσεις: Σαββάλας - 2009 | ISBN 9789604230433 σελ.400