Υπολογιστική Γεωμετρία: Αλγόριθμοι & εφαρμογές ● Εκδ. Παν. Κρ. Ι.Τ.Ε

Υπολογιστική Γεωμετρία: Αλγόριθμοι και εφαρμογές ● ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – 2011 | ISBN 9789605243364 σελ.

Υπολογιστική Γεωμετρία: Αλγόριθμοι και εφαρμογές

Υπολογιστική Γεωμετρία: Αλγόριθμοι & εφαρμογές ● Εκδ. Παν. Κρ. Ι.Τ.Ε

– Πανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ISBN 9789605243364

Υπότιτλος – –
Συγγραφέας – –
ΕκδότηςΠανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789605243364
ISBN-13978-960-524-336-4
ΕπιμέλειαΙωάννης Παπαδόγγονας

Περίληψη – Περιεχόμενα

Υπολογιστική Γεωμετρία: Αλγόριθμοι & εφαρμογές ● Εκδ. Παν. Κρ. Ι.Τ.Ε

Το εισαγωγικό αυτό εγχειρίδιο στην υπολογιστική γεωμετρία, το οποίο συνάντησε θερμή υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό, απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεδομένου ότι επικεντρώνεται στους αλγορίθμους, ενδείκνυται ιδιαίτερα για φοιτητές επιστήμης υπολογιστών και πολυτεχνικών σχολών. Η παρουσίαση της ύλης συνδέεται με τις διάφορες περιοχές εφαρμογών: όλες οι λύσεις και οι τεχνικές της υπολογιστικής γεωμετρίας συσχετίζονται με συγκεκριμένες εφαρμογές στη ρομποτική, τα γραφικά, την υπολογιστικά βοηθούμενη σχεδίαση/παραγωγή (CAD/CAM), και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Η συσχέτιση αυτή είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική για τον σπουδαστή. Μέσω των σύγχρονων μεθόδων της υπολογιστικής γεωμετρίας, παρέχονται λύσεις οι οποίες είναι αφ' ενός αποδοτικές και αφ' ετέρου εύκολα κατανοητές και υλοποιήσιμες. Η ύλη καλύπτει όλες τις βασικές τεχνικές και όλα τα θεμελιώδη ζητήματα της υπολογιστικής γεωμετρίας, αλλά και διάφορα πιο προχωρημένα θέματα. Το βιβλίο είναι κατ' ουσίαν αυτοτελές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική μελέτη από οποιονδήποτε διαθέτει κάποιο βασικό υπόβαθρο στους αλγορίθμους.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους